Kraftfullt minskad låneskuld

Sala kommun har stora lån, liksom även borgensåtagande för lån i de kommunala bolagen. Samtidigt har vi, som framgått ovan, stora fastighetsinnehav som kan säljas för att kraftfullt minska kommunens stora låneskuld och därmed förbättra kommunens soliditet och långsiktiga ekonomiska uthållighet. Vi anser att en ny majoritet snarast måste fatta ett viktigt strategiskt beslut i frågan till gagn för kommunens skattebetalare.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.