Som socialliberalt parti arbetar Liberalerna för jämställdhet och lika möjligheter för alla att leva och att påverka samhället och dess utveckling. Fortfarande finns det sådant som hindrar existensen av ett sådant samhälle.

 

Många människor i vårt samhälle lever med olika typer av funktionshinder. För oss är det självklart att arbeta för ett samhälle där dessa hinder minimeras. Vår ambition är att ta ett krafttag i Sala kommun för att motverka alla dessa hinder för invånare i alla åldrar. Det gäller på många områden.

 

Handikapplanen genomförs till 100 %

Den plan för människor med funktionshinder som kommunen på initiativ av Liberalerna har antagit måste omvandlas till konkreta handlingsåtgärder och beslut. Listan på åtgärder är omfattande och kan inte räknas upp här, men vårt krav är: den skall genomföras till 100 %!

 

De fysiska hinder som fortfarande finns kvar för tillgänglighet till samtliga offentliga lokaler i kommunens regi skall snarast åtgärdas, liksom de lokaler som får kommunala bidrag.

 

Ökad tillgänglighet på kommunens hemsida

För att förbättra tillgängligheten för invånarna i Sala kommun att ta del av kommunala handlingar och övrig information skall all information på kommunens hemsida också finnas tillgänglig i form av talsyntes eller motsvarande och inte bara i skriftlig form.

 

För skolelever skall de som har problem med dyslexi, liksom andra inlärningsfunktionshinder, snarast tillförsäkras en förbättrad pedagogisk hjälp.

 

Tillgänglighetsguide

Vidare vill vi att en tillgänglighetsguide upprättas liknande den som finns exempelvis i Arboga och Heby kommuner.

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.