Vår inställning är att Salas befolkning skall öka. Genom att nya invånare kompletterar nuvarande kan kommunen få en positiv utveckling för alla. Vi behöver därför utöka bostadsbyggandet i hela kommunen.

 

Komplettering och förtätning i Sala

Vi önskar att det byggs billiga bostäder i centrum med hyresrätt för ungdomar och äldre. Vi vill också ge möjlighet att bygga fler bostäder i vattennära lägen. Likaså vill vi komplettera bebyggelsen på Ängshagen och Hammarhagen, samt utveckla Östra kvarteren för handel och bostäder. Vi är även för en förtätning av bebyggelsen i stadens centrala delar.

 

Utökat bostadsbyggande i kommunen i övrigt

När det gäller övriga orter ser vi gärna en utökad bostadsbyggnation på flera orter som Ransta/Kumla, Västerfärnebo, Möklinta och Sätra brunn. Även bostadsbyggnation på landsbygden skall underlättas och bejakas. En god gatubelysning i dessa orter är för oss en självklarhet.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.