Sala kommun ligger långt framme i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Insatser för att utnyttja alternativa energikällor har ökat under senare år. Förbättringsåtgärder pågår kontinuerligt. Liberalerna i Sala bejakar denna utveckling.

 

Miljövänlig uppvärmning

Vi kräver att alla lokaler i Sala kommuns fastighetsbestånd skall konverteras till att ha uppvärmning av förnybara energikällor snarast.

 

Vi vill även värna om Sala och Heby energi Sala Heby Energi AB, SHE, som har varit mycket framgångsrikt på att ersätta fossil energi med biobränsle både till uppvärmning och som drivmedel till SHE:s egna fordon och har mycket låga elnätsavgifter, vilket är bra både för Sala kommun som kund och för de invånare som har SHE som elnätsleverantör. Liberalerna vill därför att Sala kommun ska fortsätta äga SHE som ett kommunalt bolag. Liberalerna vill att SHE försöker köpa in elnät från Vattenfall så alla innevånare i Sala får SHE som elnätsleverantör.

 

 

Förnybar energi i kollektivtrafiken

Vi vill också, vid upphandling av kollektivtrafiken, att skarpa krav skall ställas på att denna skall drivas av förnybara energislag, exempelvis biogas, solel etc.

 

Laddningsstolpar för elbilar

Övergång till bilar som drivs med förnybar energi ökar. En gränssättande faktor är möjligheten att ladda el- och hybridbilars batterier. Vi anser att Sala kommun skall sätta upp fler laddningsstolpar inom kommunen, dels på centrala platser, dels i anslutning till kommunens och dess bolags fastigheter. Salabostäder behöver tillhandahålla parkeringsplats med eluttag till alla som så önskar, samt försöka förmå de olika bostadsrättsföreningarna att ordna eluttag vid parkeringsplatserna till de boende som så önskar. En strävan är att 10 ampere 3-fas, så att laddningstiden inte blir för lång.

 

Fler cykelvägar

Vi vill fortsätta att bygga ut kommunens cykelvägar, med prioritering av är utbyggnad till Saladamm, till Evelund och fram till kommungränsen till Västerås.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.