Liberalerna i Sala kommun arbetar också aktivt för goda kommunikationer. De är en förutsättning för en positiv samhällsutveckling och tillväxt i ekonomin. Sala kommuns geografiska läge är positivt ingående i Västeråsregionen och med relativ närhet till Sveriges mest dynamiska utvecklingsregion, Stockholm-Uppsalaregionen liksom till Örebro- och Gävleregionerna.

 

Förbättrade kommunikationsstråk

Vi vill därför arbeta för en ytterligare förbättring av tåg- och bussförbindelserna till dessa dynamiska regioner. Framför allt Dalabanan är en viktig kommunikationsled, där dubbelspår Sala – Uppsala är för oss ett långsiktigt mål, liksom för järnvägen till Västerås och vidare söderut. För vägtrafiken är vägarna 56, 70 och 72 viktiga kommunikationsstråk som behöver utvecklas vidare. Inte minst finns ett akut behov av en förbättring av väg 70 mot Enköping.

 

Förbättrad kollektivtrafik

En förbättrad kollektivtrafik ligger också i linje med vår strävan till goda kommunikationer. Kollektivtrafiken till främst Uppsala och Västerås måste byggas ut både under dag- och kvällstid. Likaså behöver kollektivtrafiken inte minst mellan kommunens olika delar också byggas ut. Eftersom vi är en geografiskt vidsträckt kommun är det nödvändigt med goda kommunikationer både till och från centralorten och mellan kommunens olika delar.

 

Förbättrad tillgänglighet

Inom centralorten vill vi fortsätta att förbättra kommunikationerna och tillgängligheten. Markvärme på torget och diagonala gångstråk för de som har svårt att gå är några konkreta exempel. Vi vill även arbeta för att färdigställa Ringgatans ombyggnad så att den nuvarande provisoriska lösningen ersätts av en definitiv lösning.

 

Vi vill likaså åstadkomma en MC-parkering i centralt läge i staden. För de många som sommartid besöker Sala med MC, liksom för kommunens egna MC-förare är det en viktig fråga om tillgänglighet och möjligheter att utnyttja kommunens centrala kommersiella utbud.

 

Bredband för alla

Bredbandsutbyggnaden i hela Sala kommun är nu igång som en följd av de beslut som Allians för Sala har fattat under mandatperioden 2014-2018. Vi vill tillse att i det arbetet alla kommuninvånare som så önskar skall ha tillgång till säkert och kraftfullt bredband. Det är en nödvändighet för att företag skall kunna utvecklas och växa även på landsbygden.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.