Sala ligger lång framme i folkhälsoarbetet, kopplat till kulturella aktiviteter och aktiv friskvård med särskild inriktning till barn och ungdom. Här ska s.k. ”gender budgeting” tillämpas, så att flickors idrottsutövning ges samma villkor, även till i dag förbisedda idrotter som dans, aerobics, gymträning och yoga. Det ska även finnas säkra, trygga och upplysta motionsspår samt dito vägar till och från idrotts- och fritidsaktiviteter.

 

Upprustade lekplatser

Sala kommun har i Stadsparken en lekplats att vara stolt över och som används även av många tillresande besökare. Den sköts och utvecklas kontinuerligt på ett positivt sätt. Däremot har många av övriga lekplatser i kommunal regi i andra delar av kommunen inte samma kontinuerliga upprustning, utveckling och underhåll. Vi anser för barnens skull att detta är en viktig åtgärd och vill utöka resurserna för detta.

 

Spontanidrott

En viktig faktor i folkhälsoarbetet är goda möjligheter till egna sportaktiviteter. Här gör många idrottsföreningar viktiga insatser för att alla kommuninvånare skall kunna ha god tillgång till olika träningsmöjligheter. Vi vill fortsätta att stödja detta arbete genom riktade bidrag. Dessutom ser vi behovet av fler platser för spontanidrott: enklare fotbollsplaner, basketkorgar, boulebanor etc. Utbyggnad av dessa kan ske genom samarbete mellan kommunen och bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, idrottsföreningar m.fl. och kan därmed genom små ekonomiska medel ge möjligheter till en rikare fritid. I Stadsparken skall det vara självklart att bedriva olika former av idrott.

 

Friluftsbad

Sala kommun har, tack vare gruvans vattensystem, goda möjligheter till friluftsbad och flera av dessa är av hög kvalitet. Vi vill fortsätta att utveckla också denna typ av fritidsaktivitet genom att tillskapa nya badplatser.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.