Sala kommun har ett mycket stort fastighetsinnehav i förhållande till invånarantal och ekonomisk omslutning. En stor del av detta är skogs- och jordbruksmark. En hel del av den marken sköts inte på ett effektivt sätt. Vi vill förbättra skötsel av dessa fastigheter och därmed göra dem mer tillgängliga för kommuninvånarna, samtidigt som vi på det sättet ökar avkastningsmöjligheterna.

 

Fastighetsförsäljning

Liberalerna menar att även om det kan vara befogat att äga en viss markreserv i tätortsnära lägen både för framtida expansionsmöjligheter, men också för det rörliga friluftslivet, så har vi ett alltför stort markinnehav. Samtidigt tvingas kommunen att ta upp dyra lån för att finansiera nyinvesteringar till räntor som ligger över den avkastning som skogen ger. Vi kräver därför en mer offensiv utförsäljning av kommunens fastighetsinnehav än den nuvarande ytterst försiktiga strategi som drivs.

 

Minskade kommunala lokalytor

Vi vill tillsammans med övriga Allianspartier fortsätta att se över kommunens lokalbehov med inriktning mot att krympa ner och även effektivisera kommunens lokalbestånd.

 

Vi vill därför snabbt vidta åtgärder så att skattebetalarnas pengar inte slösas på dåligt utnyttjade lokaler. Det borde, som ett riktmärke, vara möjligt att minska lokalytorna med 10 %. Det är också för oss en självklarhet att kommunen, utöver att vi har ett kommunalt bostadsbolag med sitt fastighetsbestånd, enbart skall äga sådana fastigheter som har lokaler för kommunens egen verksamhet

 

Översyn av fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltningen bör också ses över. Det kan finnas effektivitetsvinster att göra genom samordning inom kommunkoncernen eller genom samarbetsavtal med lokala privata förvaltare. Denna översyn bör snarast utföras.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.